FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Laxracet 2.0 - Lax i levande älvar
Projektägare: Naturskolan                Projektbudget: 1 731 321kr

Syfte och mål med projektet 

Syftet med projektet är att barn som växer upp längs älven skall få större kunskap om livet i och kring Vindelälven och om laxens liv och livsmiljö. 

Kontakt projektledare:

Erika åberg - 070 569 03 21

erika.aberg@umea.se

Länk till naturskolan sida om Laxracet