FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

                        Har du en idé som kan utveckla Vindelälven? Hör av dig till oss


Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.
Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.

 


P4 – västerbotten. I fält med projektet Retrout med Rune Sjöström, Stig Westbergh och Daniel Holmqvist.

2:34:45 in i sändningen börjar klippet.

24 augusti, 2017


Ammarnäsprojektet, tillgänglighet Akkastjärn fick ett godkänt beslut från jordbruksverket 2017-07-05


6 juli, 2017
Vid ett extrainsatt möte 2017-05-31 kunde projektet se Vindelälven godkännas efter det varit på remiss.  Se Vindelälven – en förstudie som syftar till att lägga grunden till vad som behövs för att öka tillgängligheten till älven såväl fysiskt som digitalt. 


 8 juni, 2017

Vid styrelsemötet 17e maj godkändes projekt Sik. Ett projekt där Salteriet Byviken AB kommer köpa in maskiner för att utveckla utbudet av sik.

22 maj, 2017